MŠxima moet verplicht rust houden

Hare Majesteit Koningin Máxima moet op doktersadvies de komende tijd rust houden. Naar aanleiding van gezondheidsklachten bestaat het vermoeden dat zij een darminfectie heeft. Nadere testen moeten deze diagnose nog bevestigen.

Als gevolg hiervan zal zij afzien van een voorgenomen reis naar Tanzania, die zij op 6 en 7 november a.s. zou ondernemen uit hoofde van haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Maxima moet verplicht rust houden (Foto:  RVD - Jeroen van der Meyde)
Maxima moet verplicht rust houden (Foto: RVD - Jeroen van der Meyde)