Leraar veroordeeld voor ontucht met 15-jarige leerling

Een 29-jarige man uit Almere is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van een half jaar voor ontucht met een minderjarige leerlinge van de school waar hij lesgaf. Een groot deel van de straf is voorwaardelijk: de man moet zich onmiddellijk en voor een periode van 3 jaar, onder andere, laten behandelen voor zijn autisme-spectrumstoornis. Daarnaast krijgt hij een taakstraf van 180 uur. De man gaf geen les aan het meisje, maar zij kwam regelmatig naar zijn lokaal en zag hem als een vertrouwenspersoon.

Voldoende bewijs
De man kreeg op 27-jarige leeftijd een relatie met de toen 15-jarige leerlinge. Ze hebben meerdere keren de nacht met elkaar doorgebracht en volgens haar seks gehad. Volgens hem was van dat laatste geen sprake: het bleef bij zoenen, zonder tong, en knuffelen. De rechtbank vindt de verklaring van de leerlinge betrouwbaar en geloofwaardig omdat die wordt ondersteund door ander bewijs, zoals Whatsapp-gesprekken.

Vertrouwen beschaamd
De rechtbank vindt dat de man het in hem gestelde vertrouwen, als leraar en als volwassene tegenover een jong meisje, ernstig heeft beschaamd. De rechtbank vindt ook dat hij geen blijk heeft gegeven van inzicht in de ongelijke positie tussen hem en het meisje. De man had er rekening mee moeten houden dat zij, op haar leeftijd, nog zoekende en kwetsbaar is op seksueel gebied.

Verminderd toerekeningsvatbaar
Uit onderzoek van de psycholoog blijkt dat de man een autisme-spectrumstoornis heeft. Hij voelt daardoor sociale situaties niet goed aan en is beperkt in staat tot het aangaan van wederkerige relaties. Daarom wordt geadviseerd hem als verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen. Dit advies heeft de rechtbank overgenomen.