'Wij gaan racistische Sinterklaasintocht stoppen'

De veelbesproken aanpassing van de (voormalig) Zwarte Pieten tijdens de intocht in Zaandam gaat de leden van de Grauwe Eeuw niet ver genoeg. Men is van mening dat de nieuwe Piet nog steeds een racistische karikatuur is. Reden genoeg om een poging doen om de intocht te verstoren, dan wel deze helemaal te stoppen, vinden alle drie de leden van deze club.

'Grauwe Eeuw gaat niet demonstreren maar racistische intocht stoppen', zo meldt Michael van Zeijl, de Sahib van de mensen die niet helemaal goed met het verleden kunnen omgaan. Het persbericht werd -erg professioneel- via Facebook de wereld ingeholpen.

De man die al eerder een oproep deed om Sinterklaas door zijn kop te schieten, windt er opnieuw geen doekjes om: de politie is racistisch, de justitie is racistisch en de nieuwe Roetveegpiet is eveneens racistisch. En om die laatste is het uiteraard te doen; die moet verdwijnen. Om dit te bereiken wil van Zeijl de reguliere, legale weg om- huh... zeilen. Piet en het Sinterklaasfeest moet namelijk keihard worden aangepakt. De intocht moet in zijn geheel gestopt worden.

Buiten het gebruikelijk calimero-gedrag en gehuil binnen het persbericht, is ook de woordvoerder op zijn bekende wijze nogal kritisch op andere activisten, vooral wanneer ze blank zijn: "Wij weigeren ook om een activistencollectief wat zichzelf schuldig maakt aan racisme te legitimeren", zo oreert van Zeijl over mensen die in theorie aan dezelfde kant van het spectrum zouden staan.

"Tussen de activisten die aankondigden wel te gaan demonstreren zitten witte activisten die activisten van onze actiegroep in een racistische situatie hebben gebracht. Vervolgens hebben ze deze situatie nooit hersteld maar juist compleet laten escaleren o.a. door de niet witte activisten te belasteren en overal van uit te sluiten. Het collectief waar deze activisten deel van uitmaken bagatelliseert ook kolonialisme en de mensenrechtenschendingen op de Palestijnen door apartheidsstaat Israël. Ook beschuldigen ze niet witte mensen van steun aan de Grijze Wolven wanneer ze op de enige niet witte poltieke partij in de tweede kamer stemden. Het moge duidelijk zijn dat een demonstratie waarbij dit soort mensen aanwezig zijn nooit een safe space voor niet witte mensen kan zijn", zo licht van Zeijl zijn standpunt toe.

"Vandaag werd aangekondigd dat er alleen maar "roetvegenpieten" zullen meelopen in Zaandam, maar leden van de actiegroep hebben toevallig de roetvegenpieten van het Sinterklaasjournaal gezien en deze versie is gewoon nog steeds blackface. Vandaar dat we toch besloten hebben dat acties nodig zijn, over de invulling hiervan zijn we met andere organisaties in gesprek". 

De leden van de Grauwe Eeuw kunnen, wanneer ze zich vervelen, wellicht iets 'doen' met het pas geopende Zwarte Pieten Meldpunt van Sylvana Simons. Een meldpunt waarop deze racistische karikaturen kunnen worden aangegeven. Overigens is het Zaandammers die dit soort figuren niet zien zitten af te raden de activisten te belemmeren om de stad in te komen voor de intocht. De Friezen die dat vorig jaar namelijk wél deden, maken namelijk kans om in de cel te belanden.