Gerdi Verbeet leidt Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet is benoemd tot voorzitter van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Deze visitatiecommissie heeft de opdracht de voortgang van maatregelen te toetsen die de veiligheid bij Defensie vergroten.

Daarnaast zijn Generaal-majoor der mariniers b.d. Patrick Cammaert, Prof. dr. Ira Helsloot en ir. Josette van Doorn-Spronken benoemd tot leden van de commissie. Patrick Cammaert diende tijdens diverse VN missies en is sinds 2008 in verschillende rollen betrokken bij vredes- en veiligheidsaangelegenheden voor de Verenigde Naties in New York. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Josette Van Doorn-Spronken is werkzaam op het gebied van operationele veiligheid in de chemische sector.

Verbeet: “De leden van de visitatiecommissie komen uit verschillende, elkaar aanvullende disciplines en werkvelden. Allemaal hebben we hart voor de krijgsmacht en willen we dat zij in alle opzichten zo goed mogelijk presteert. Met de visitatiecommissie kunnen we daaraan een bijdrage leveren. Ik verheug me op onze samenwerking in de komende drie jaar.”

De conclusie van onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de dodelijke ongevallen in Ossendrecht en Kidal, en van het rapport van de commissie Van der Veer, was dat de veiligheidscultuur bij Defensie tekortschiet. In reactie hierop is het plan van aanpak “Een veilige Defensie-organisatie” opgesteld, met daarin veertig maatregelen om de veiligheid bij Defensie als werk-, leef-, en leeromgeving te vergroten. De visitatiecommissie heeft de opdracht de komende drie jaar de implementatie en uitvoering van deze maatregelen te toetsen. De onafhankelijke visitatiecommissie rapporteert jaarlijks over haar bevindingen aan de Minister.