OM houdt jeugdvereniging verantwoordelijk voor dood 15-jarige

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag, dinsdag 11 september 2018, een grotendeels voorwaardelijke geldboete met een proeftijd van 5 jaar en bijzondere maatregelen tegen een jeugdvereniging uit Guttecoven. Een van deze maatregelen is het doneren van een bedrag van € 10.000,- aan de Stichting Jeugd en Alcohol.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de vereniging ervan verantwoordelijk te zijn voor het dronken maken van een minderjarige, welke dronkenschap tot de dood van deze 15-jarige jongen heeft geleid. De dood van de jongen is een ongeluk, maar naar de mening van het Openbaar Ministerie een ongeluk dat voorkomen had kunnen worden als namens de rechtspersoon de verantwoordelijkheid genomen was.

Op 29 oktober 2016 vond op de A2 een ongeluk plaats waarbij een 15-jarige jongen uit Born om het leven kwam. Deze minderjarige jongen was bij een jeugdvereniging in Guttecoven geweest en had daar alcohol gedronken. Bij het verlaten van de vereniging verkeerde de jongen in beschonken toestand. Toen hij vervolgens, om onbekende redenen, op de snelweg terecht kwam is hij aangereden en later overleden. Onderzoek leerde dat bij de jeugdvereniging geen controle op leeftijd plaatsvond en meerdere minderjarigen alcohol konden krijgen.

Vereniging gedagvaard
In deze zaak is ervoor gekozen om de vereniging te dagvaarden nu is gebleken dat geen van de aanwezige bestuursleden en barpersoneel zich hielden aan de geldende regelgeving. Het Openbaar Ministerie legt de zaak voor aan de rechter omdat het hier gaat om een in de Wet vastgelegde verantwoordelijkheid die ziet op een norm die actuele toetsing verdient.

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag, grotendeels voorwaardelijke, geldboetes. Voor de verweten overtreding van de Drank- en Horecawet werd een voorwaardelijke sluiting voor de duur van een half jaar geëist. Hiermee beoogt het Openbaar Ministerie dat de norm van deze Wet door de jeugdvereniging voortaan wordt gerespecteerd.

Daarnaast eiste het Openbaar Ministerie een donatie van € 10.000,-- ten behoeve van de Stichting Jeugd en Alcohol. Deze stichting houdt zich bezig met directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind. Met het vorderen van deze bijzondere maatregel wil het Openbaar Ministerie bij de vereniging bewustwording creëren van de gevaren van het schenken van alcohol aan minderjarigen. Het gaat om bevestiging van het uitgangspunt dat alcohol en minderjarigen niet samen gaan.