DENK boos om 'denkfout' columnist: 'Flutstuk'

Mourad Taimounti, fractievoorzitter van DENK Amsterdam, kan zich niet vinden in een stuk van columnist Frank Karsten. Daarin zegt Karsten dat partijen als DENK en Bij1 discriminatie willen bestrijden, maar juist het tegenovergestelde doen, meldt AT5.

Karsten noemt in de column maatregelen als het racismeregister en de Educatieve Maatregel Discriminatie (EMD), waar DENK voor pleit. 'Deze strijd tegen discriminatie lijkt redelijk, maar is gevaarlijk omdat hij leidt tot repressie, willekeur en aantasting van de individuele vrijheid. Hij leidt uiteindelijk ook tot méér discriminatie en polarisatie', meent Karsten.

'Witte mannen zijn daders'
Hij vervolgt: 'De gelijkheidsactivisten keren zich tegen uitsluiting, vooroordelen en generaliseringen, maar maken zich er vaak zelf schuldig aan. Ze prediken gelijkheid, maar delen mensen desondanks graag in op basis van hun etniciteit en geslacht. Deze strijders voor gelijkheid gaan er impliciet van uit dat vrouwen per definitie niet seksistisch, en gekleurde mensen niet racistisch kunnen zijn, omdat de macht in handen is van blanke mannen; de dominante groep. 'Witte mannen' zijn daders, de anderen zijn slachtoffers. Maar dat is precies het groepsdenken waar antiracisten zeggen tegen te zijn.'

Volgens Taimounti is dat onzin, hij zegt dat Karsten een 'cruciale denkfout' maakt en noemt de column in het Parooleen 'flutstuk'. 'Iedereen heeft vooroordelen, dat klopt. Maar wanneer die vooroordelen omgezet worden naar beleid, dan praat je over structurele uitsluiting. Daar heeft hij geen oog voor', twittert de voorman van DENK Amsterdam. 

'Oogkleppen op'
Taimounti legt uit: 'Je hebt oogkleppen op als je niet weet dat er zoiets als institutioneel racisme bestaat. Het is feitelijk zo dat er in 99 procent van de gevallen wordt gediscrimineerd op basis van ras, afkomst of huidskleur.' Hij reageert daarmee op het verwijt dat 'witte mannen' vaak als dader worden neergezet. Die worden ook nauwelijks gediscrimineerd, meent Taimounti.

DENK zegt dat maatregelen als een EMD of racismeregister wel degelijk werken. 'Dat hebben andere landen al bewezen', aldus de partij. 'Dit is gewoon een flutartikel van iemand die op zijn pik getrapt is', besluiten ze. 

Frank Karsten heeft nog niet gereageerd op de kritiek. Hij schreef eerder het boek 'De Discriminatiemythe' en is voorzitter van de stichting MeerVrijheid.