Turkije wil weekendscholen in Nederland oprichten

De Turkse overheidsinstantie YTB die gericht is op Turken in het buitenland, is bezig om een netwerk van weekendscholen op te zetten, waaronder ook in Nederland. Dat schrijft de NOS op haar website. 

Volgens de organisatie is er genoeg animo om het project door te laten gaan. Ankara wil echter niet kwijt hoeveel aanmeldingen er zijn vanuit Nederland. Volgens een woordvoerder van de YTB is het project opgezet zodat jonge Turken de banden met het vaderland kunnen versterken, en op die manier ook de identiteit en cultuur van de jongeren in het buitenland behouden: "Je staat steviger in je schoenen als je goed je moedertaal spreekt en je je bewust bent van je culturele achtergrond."

Lestijden
Het is de bedoeling dat de kinderen minimaal 32 en maximaal 40 weken per jaar in het weekend de lessen gaan volgen. De leerlingen worden in drie leeftijdscategorieën ingedeeld: 6 tot 9 jaar, 10 tot 13 jaar en 14 tot 17 jaar. De klassen moeten uit minimaal 15 leerlingen en maximaal 25 leerlingen bestaan. De subsidie loopt op naarmate een school meer groepen heeft: één groep levert zo'n 7000 euro op, scholen met twee groepen krijgen 11.000 euro, en de scholen die drie groepen hebben krijgen 15.000 euro. 

De kinderen zullen ongeveer 5 uur per weekend kwijt zijn aan de weekendschool. Ze worden twee uur lang onderwezen in hun moedertaal, en de overige drie uur zullen gevuld worden met geschiedenis,  godsdienst, kunst en maatschappijleer. 

Zorgen
Hoewel er behoefte lijkt te zijn aan de weekendscholen maken mensen zich ook zorgen. Mustafa Ayranci van de HTIB, de Turkse arbeidersvereniging in Nederland geeft tegenover de NOS aan: "Moedertaal is erfgoed van het kind, maar dan moet je dit niet via de Turkse overheid doen. Met dit project zeggen ze: jullie zijn van ons. Dat is niet goed voor de integratie in Nederland." Hij roept de overheid dan ook op om in te grijpen: "Als Nederland echt voor integratie is en echt gelooft dat deze Turkse Nederlanders Nederlanders zijn, moet de overheid heel serieus gaan bewegen en onze kinderen niet als speelbal laten gebruiken door Turkije."

De woordvoerder van de YTB geeft aan dat ze het daar niet mee eens zijn: "Andere landen doen dit ook. Hier in Turkije heb je ook Amerikaanse weekendscholen, dus wat wij doen is niet nieuw. "

Het ministerie van Sociale Zaken is op de hoogte van de Turkse plannen. Een woordvoerder laat weten dat Turkije vrij is om te doen en laten wat ze willen:  "Het staat landen vrij om behoud van de eigen taal en cultuur te stimuleren bij hun landgenoten, of hun kinderen of kleinkinderen, in het buitenland. Meerdere landen, waaronder ons eigen land, doen dit. Wat we niet willen is onderwijs dat als doel heeft de integratie in Nederland te belemmeren of om antidemocratische opvattingen te stimuleren. Als er signalen zijn dat dit gebeurt, zal de overheid optreden."


Update 21:33 uur
De kamer maakt zich kennelijk ernstige zorgen zo meldt de NOS. De VVD zegt bij monde van kamerlid Becker: "Ik maak me daar grote zorgen over. Turkse Nederlanders moeten vrij kunnen zijn om hier mee te doen. Maar president Erdogan trekt vanuit een onvrij en ondemocratisch land voortdurend aan deze mensen en dat is slecht voor de integratie in Nederland. Hij beïnvloedt mensen op een negatieve manier."

SP-Kamerlid Van Dijk geeft aan schriftelijke vragen te stellen: "Dit is weer een voorbeeld van de lange arm van Turkije", zegt hij. "In het kader van de integratie is dit onwenselijk. Het is belangrijk dat de lesinhoud niet tegen de grondwet indruist."

Mede door het nieuws dat Turkije en Nederland de diplomatieke banden weer willen versterken liet ook D66-Kamerlid Paternotte laat van zich horen: "Hij (Stef Blok red.) moet duidelijk maken dat dit soort scholen op zich niet verboden is, maar dat Nederland wel een grens trekt bij intimidatie en discriminatie en dat de Nederlandse overheid heel goed in de gaten houdt of dit wel binnen de wet past. Dat we weer diplomatieke betrekkingen hebben, betekent niet dat we onze mond moeten houden."

De reactie van de PVV/Geert Wilders is redelijk voorspelbaar. Zie de tweet hieronder.