Universities mogen studies in English geven

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) heeft bakzeil gehaald bij de rechter. In een kort geding bij de Rechtbank Midden-Nederland is besloten dat universiteiten van Twente en Maastricht mogen doorgaan met het geven van engelstalig onderwijs.

BON beriep zich op een passage uit de Wet op het hoger onderwijs, waarin staat dat onderwijs ook is bedoeld voor "de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands". Daarvan mag worden afgeweken "indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt".

Bij het laatste zinsdeel wringt de schoen voor de vereniging: die wil niet dat er op kosten van de Nederlandse samenleving universiteiten voor buitenlandse studenten ontstaan. BON spreekt in dat opzicht van een "verdienmodel" om zoveel mogelijk buitenlandse studenten binnen te halen. Daarbij zou de kwaliteit van het onderwijs worden geschaad, onder meer doordat veel docenten het Engels onvoldoende machtig zouden zijn.

Psychologie
Specifiek stond de studie psychologie van de universiteiten van Twente en Maastricht in het beklaagdenbankje. De rechtbank oordeelt dat zij voldoende hebben gemotiveerd waarom ze de studie in het Engels geven: "De universiteiten vinden dat het aanbieden van Engelstalig onderwijs, gelet op het internationale karakter van het vakgebied Psychologie en hun universiteiten, de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt."

De afgelopen jaren rukt het Engels sterk op in het universitair onderwijs. Bijna een kwart van de bacheloropleidingen, en bijna driekwart van de masters, is inmiddels volledig in het Engels. Er zijn 75.000 buitenlandse studenten ingeschreven, driemaal zoveel als tien jaar geleden. Bij een op de tien studierichtingen zijn meer buitenlandse dan Nederlandse studenten.

Overwinning
BON ziet in de uitspraak van de rechtbank toch een overwinning. "We waren bang dat ze ons kort geding niet ontvankelijk zou verklaren. Met deze uitspraak erkent de rechter dat dit een urgente kwestie met een maatschappelijk belang is en dat wij voor dat belang mogen opkomen", aldus voorzitter Ad Verbrugge tegen de Volkskrant. De Inspectie voor het Onderwijs doet bovendien onderzoek naar de opmars van het Engels bij de colleges.

De uitspraak geldt in principe alleen voor de universiteiten van Twente en Maastricht. "Het is niet aan de voorzieningenrechter om in het debat een standpunt in te nemen over het belang van Nederlandstalig onderwijs voor de kwaliteit van het hoger onderwijs", aldus de rechtbank. BON overweegt nu een bodemprocedure.