Kamerbestuur buigt zich over giften politici

Het bestuur van de Tweede Kamer spreekt woensdag over een kritisch rapport van de Raad van Europa, over de integriteit van leden van de Tweede Kamer. In het rapport stelt het anticorruptieorgaan GRECO dat Nederland duidelijker regels moet opstellen omtrent de giften die Kamerleden ontvangen. Dat zou nodig zijn om omkoping en vriendjespolitiek te voorkomen.

De Tweede Kamer kent een register voor giften die Kamerleden ontvangen. Een meldplicht is er echter niet en ook wordt er geen toezicht gehouden. GRECO verwees in het rapport expliciet naar een appartement ter waarde van 135.000 euro, dat D66-voorman Alexander Pechtold ontving van een Canadese oud-ambassadeur met wie hij al sinds zijn studietijd bevriend is. Hij registreerde de gift niet, omdat het naar eigen zeggen om een privékwestie ging.

Pechtold blijft erbij dat hij geen verkeerde inschatting heeft gemaakt door de gift niet te melden, maar zegt de roep om verduidelijking van de GRECO wel te steunen. "Het zou goed zijn als de Kamer hiermee aan de slag gaat."

Maar hoe Pechtold zo'n verduidelijking voor zich ziet, laat zijn woordvoerder in het midden. Het is aan het presidium of er bijvoorbeeld een duidelijk gedefinieerd onderscheid moet komen tussen privégiften en giften die als Kamerlid worden ontvangen, aldus de woordvoerder. Datzelfde geldt voor eventueel toezicht op het register.

Kamerbestuur buigt zich over giften politici
Kamerbestuur buigt zich over giften politici (Foto: ANP)