Rechter: burgers bespioneren is helemaal okť!

Nou ja, de titel is wat dik aangezet, maar de uitspraak van de rechter komt daar natuurlijk wel op neer, en sluit volledig aan bij hoe onze regering over onschuldige burgers denkt. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), beter bekend onder de meer realistische naam 'sleepwet', blijft namelijk van kracht. De rechter in Den Haag heeft besloten dat de wet niet tijdelijk buiten werking hoeft te worden gesteld.

In een kort geding hadden twaalf organisaties, waaronder Bits of Freedom, Greenpeace en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, daar om gevraagd. De organisaties vinden dat eerst noodzakelijke wijzigingen moeten worden doorgevoerd. De nieuwe wet is op 1 mei ingegaan.

De rechter oordeelt dat hij terughoudend moet zijn omdat hij niet op de stoel van de wetgever wil gaan zitten. Bovendien gaat het in een kort geding alleen om een voorlopig oordeel en ziet de rechter niet dat de wet overduidelijk in strijd is met hoger recht.

Verzamelen

De organisaties hebben vooral moeite met het grootschalig en grotendeels ongericht verzamelen van persoonlijke gegevens, gesprekken, geluids- en beeldopnames en indernetverkeer door inlichtingendiensten, het verzamelen van informatie via informanten, het hacken van derden (je telefoon, pc, laptop, bewakingscamera's, webcams en televisies bijvoorbeeld) en het doorgeven van deze bulk-data aan buitenlandse inlichtingendiensten.

Een van de eisers, zakelijk internetprovider BIT, reageert teleurgesteld op de uitspraak. "Wij voelen het als onze plicht om ervoor te zorgen dat het Nederlandse internet een vrij en open medium blijft. We zullen bezien welke vervolgstappen mogelijk zijn", stelt Alex Bik van de organisatie.

Teleurstellend

Ook Hans de Zwart van Bits of Freedom zegt het vonnis te betreuren. "We vinden het teleurstellend dat de rechter niet is ingegaan op onze belangrijkste eis, namelijk: stel de wet uit totdat het parlement erover heeft gedebatteerd. Dat de regering wel aankondigt de wet te willen wijzigen, maar het woord nog niet bij de daad voegt en de wet al wel invoert, doet geen recht aan de uitslag van het referendum."

In maart van dit jaar stemde een meerderheid van de bevolking in een raadgevend referendum tegen de inlichtingenwet.

Rechter: inlichtingenwet blijft van kracht
Rechter: inlichtingenwet blijft van kracht (Foto: BuzzT)