Nederland tekent voor Europees militair initiatief

Landen moeten beter in staat zijn om samen militair te opereren in VN-, NAVO-, EU- of coalitieverband. Met dit Europees Interventie Initiatief, op voorstel van Frankrijk, is Nederland vandaag en marge van de EU-Raad in Luxemburg akkoord gegaan. Het op zichzelf staande ontwerp werd ook ondertekend door België, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

“De huidige veiligheidssituatie, de Brexit en de geopolitieke ontwikkelingen maken dat het belangrijk is dat Europese landen hun slagkracht verder verhogen”, aldus minister Ank Bijleveld-Schouten. Zij tekende vandaag een intentieverklaring voor deelname aan het initiatief. Het gaat hierbij overigens niet om een nieuwe Europese interventiemacht of structuur. Landen zullen voortaan regelmatig overleggen over crisisscenario’s, inlichtingen uitwisselen en doctrines ontwikkelen.

Militaire mobiliteit
In de EU-Raad zijn ook concrete afspraken gemaakt om de militaire mobiliteit in Europa te verbeteren. De lidstaten willen voor eind 2019 binnen 5 werkdagen diplomatieke toestemming voor militair transport afgeven; enkelvoudige contactpunten instellen; militaire mobiliteit vaker in nationaal en internationaal verband beoefenen en tot slot ieder deelnemend land een mobiliteitsplan laten maken. Bijleveld: “Een goede militaire gereedheid is essentieel gezien de ontwikkelingen aan de randen van Europa en daarbuiten. Van een verbeterde militaire mobiliteit kan een sterke afschrikwekkende werking uitgaan.” De minister vindt meer coördinatie tussen EU en NAVO hierbij cruciaal.

Cyberveiligheid
Ook cyberveiligheid stond op de agenda. Nederland ondertekende samen met Frankrijk, Spanje, Litouwen, Finland, Kroatië, Roemenië, Duitsland, Estland, Griekenland en Slovenië een intentieverklaring voor een cyberproject. De reactiecapaciteit kan zo worden gebundeld en ingezet om lidstaten bij een cybercrises te ondersteunen.

Nederland tekent voor Europees militair initiatief (Foto: Defensie.nl)
Nederland tekent voor Europees militair initiatief (Foto: Defensie.nl)