Leraar vrijgesproken van misbruiken leerling

Een medewerker van een middelbare school uit Lelystad die verdacht werd van misbruik van een leerlinge zal hier niet voor vervolgd worden. Het uitgebreide politieonderzoek heeft onvoldoende opgeleverd om vast te kunnen stellen dat er misbruik heeft plaats gevonden.

De officier van justitie heeft daarom besloten de zaak tegen de man te seponeren. Zowel de aangeefster als de verdachte zijn hierover geïnformeerd.