Sociaaldemocraten: meer geld tegen migratie

In aanloop naar de Europese top volgende week, met asielbeleid als heet hangijzer, pleiten Europese sociaaldemocratische leiders voor een menswaardige aanpak van de migratiecrisis. Europa moet onder meer fors meer geld uittrekken om de oorzaken te bestrijden waardoor inwoners van crisislanden weg willen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher en Europese collega's uit onder meer België en Italië kwamen dat overeen op een bijeenkomst in Amsterdam. Zij vinden ook dat Europa fors moet investeren in betere bescherming van vluchtelingen in de crisisgebieden, onder de vlag van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. De meest kwetsbare vluchtelingen (zoals vrouwen, kinderen en seksuele minderheden) kunnen vanuit dergelijke opvang naar Europa, met duidelijke quota voor alle Europese landen.

Sociaaldemocraten: meer geld tegen migratie
Sociaaldemocraten: meer geld tegen migratie (Foto: ANP)