Zware bom van 'Bommen Berend' uit 1672 gevonden in Groningen

Bij opgravingen in Groningen is een bijzonder toffe, doch ietwat explosieve ontdekking gedaan. Er werd een heuse bom gevonden, ruim 40 kilogram zwaar, en ook wel een beetje aan de oude kant: naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een bom uit 1672.

Het zou een mortiergranaat zijn van Bommen Berend. Tijdens de belegering van de bisschop van Munster, Bernard van Galen, werd het ding destijds op de stad afgeschoten. De Kanonenbischof belegerde wel meer steden in Nederland en in Groningen bleek twee meter onder de zandlaag van de Hondsrug nog zo'n ding te liggen. De bedoeling was vermoedelijk om de inmiddels niet meer bestaande Steentilpoort te raken.

Stadsarcheoloog Gert Kortekaas vertelt dat het zwarte kruit bij de vondst nog geroken werd. Ook zat er nog een net van touw en pek om het explosief, waardoor het ding naar alle waarschijnlijkheid niet is ontploft - een wat mislukte poging om de bom als brandbom richting Groningen te slingeren. De EOD concludeerde na het verwijderen van een houten prop dat de bom inmiddels is gevuld met water in plaats van kruit, waardoor het voorwerp geen gevaar vormt en in Groningen mag blijven.

Men hoopt de bom op 28 augustus, tijdens het Groningens Ontzet, aan de inwoners van de stad tentoon te kunnen stellen.