Vacante positie burgemeester Bunnik populair

Er hebben 53 kandidaten gereageerd op de burgemeestersvacature in de gemeente Bunnik. De verwachting is dat de benoeming van de nieuwe burgemeester eind dit jaar plaatsvindt.

Onder de sollicitanten bevinden zich 40 mannen en 13 vrouwen. 29 van de kandidaten hebben bestuurservaring in het openbaar bestuur. Op de vacature hebben 16 VVD'ers, 11 CDA'ers, 11 D66'ers, 5 CU'ers, 3 GL'ers, 2 PvdA'ers en 2 leden van een lokale partij gesolliciteerd. De laatste twee  sollicitanten zijn niet aangesloten bij een politieke partij en van één sollicitant is deze informatie niet bekend.

De komende tijd spreekt commissaris van de Koning Willibrord van Beek met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Bunnik. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.