Kinderlokker bleek geen kinderlokker

Afgelopen week is er een melding geweest dat er in Uddel een jongen en een meisje zijn aangesproken door een stel in een auto. In de media is hier de nodige aandacht voor geweest.

De wijkagent heeft gisteren de desbetreffende auto aangetroffen en is met de betrokkenen in gesprek gegaan, waaruit al snel bleek dat er absoluut geen sprake was van verkeerde intenties. De ouders van de kinderen zijn inmiddels geïnformeerd.