NS wil goedkoper treinkaartje voor spitsmijder

Korting voor reizigers die de hyperspits mijden is een effectieve maatregel tegen de drukke treinen. Dat blijkt uit succesvolle praktijkproeven met korting aan de randen van de spits. Meer dan 22.000 treinreizigers deden mee aan dit onderzoek van NS. Omdat de trein hierdoor ook aantrekkelijker wordt voor automobilisten die steeds vaker in de file staan, lijkt de korting een logische stap om Nederland bereikbaar te houden, zeker nu noodzakelijke overheidsinvesteringen in infrastructuur vooralsnog achterblijven. Er is echter één maar: de kosten van de extra korting - € 35 miljoen per jaar – zijn voor NS onbetaalbaar.

Meer ruimte in drukste treinen
In de praktijkproef daalde het aantal reizigers dat tijdens de drukke hyperspits (tussen 7.30 en 8.30) incheckte met 5,5%. Dankzij de korting, kozen forensen voor een minder druk moment, waardoor zij meer ruimte creëerden in de allerdrukste treinen. Op het hoogste piekmoment in de ochtend– rond 8.00 uur – daalde het aantal incheckers zelfs met 10%. Dat maakt in vele treinen het verschil tussen een overvolle trein of comfortabel reizen.

De proef werd gehouden onder 22.000 reizigers met een Altijd Voordeel-abonnement. Zij konden aan de randen van de spits (tussen 6.30 en 7.30 uur en tussen 8.30 en 9.00) met 40% korting reizen. Normaal geldt dat kortingstarief alleen vóór 6.30 uur en na 9.00 uur, maar die tijden zijn voor veel forensen niet bruikbaar. De test duurde drie maanden.

Bijdrage aan klimaatdoelen Parijs
De maatregel geeft meer mensen de mogelijkheid om met de trein te reizen en dat is beter voor het klimaat. NS rijdt immers voor 100% op windstroom. Als automobilisten vaker de trein nemen, valt veel CO2-uitstoot extra te besparen. Daarmee kan de NS een substantiële extra bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs. In het regeerakkoord is afgesproken dat jaarlijks € 300 miljoen beschikbaar is voor experimenten en projecten die bijdragen aan het realiseren van de reductiedoelstelling van het kabinet. NS wil het voorstel van € 35 miljoen daarom op laten nemen in het klimaat- en energie-akkoord voor de klimaatdoelen van Parijs, waarover nu gesprekken lopen tussen bedrijven, maatschappelijke partners en Minister Wiebes.

Om treinreizen aantrekkelijk en betaalbaar te houden nam NS al diverse maatregelen tegen grote drukte in de spits. Zo komen er vanaf december 118 nieuwe sprinters en vanaf 2021 nog eens 79 nieuwe Intercity’s. Door de forse reizigersgroei in de komende jaren, zijn de huidige maatregelen niet genoeg. Treinen rijden in de spits veelal op maximale lengte en de frequentie kan op drukste routes niet worden opgeschroefd omdat daarvoor geen ruimte op het spoor voor is.

Naast dat investeringen in het spoor noodzakelijk blijven heeft NS ingezet op het Klimaat- en Energie-akkoord. Als de maatregel met korting voor spitsmijders hierin wordt opgenomen, kan de beschikbare capaciteit van het Nederlandse spoor worden vergroot. De trein moet hiermee aantrekkelijker worden voor automobilisten, zodat Nederland veel CO2 uitstoot kan besparen.

NS wil goedkoper treinkaartje voor spitsmijder (Foto: FOK!)
NS wil goedkoper treinkaartje voor spitsmijder (Foto: FOK!)