OM in hoger beroep tegen Volkert van der Graaf

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt hoger beroep in tegen de uitspraak door de voorzieningenrechter van 29 mei 2018 in de procedure rond het meldplicht van Volkert van der Graaf.

Het OM kan zich niet vinden in het oordeel van de voorzieningenrechter omtrent de meldplicht van Volkert van der Graaf. en stelt daarom appel in tegen diens beslissing. Het OM is het onder andere oneens met de wijze waarop de voorzieningenrechter de rapportages van de deskundigen over Van der G. heeft geïnterpreteerd.

De beslissing van de rechtbank Den Haag is onmiddellijk uitvoerbaar. Dat betekent dat Van der Graaf sinds 29 mei 2018 niet meer aan de meldplicht hoeft te voldoen. Omdat het OM van opvatting is dat de meldplicht wel gehandhaafd moet worden, is het lang voortduren van die situatie ongewenst. Om die reden is spoedappel ingesteld.