Bijna 100.000 handtekeningen voor donorreferendum

Met ingang van 2020 treedt de nieuwe donorwet in werking, maar voor die tijd staat er nog een referendum over de donorwet in de planning. Op dit moment staat de teller bijna op 100.000 stemmen, echter om het referendum daadwerkelijk te kunnen houden zijn er 300.000 handtekening nodig. 

De 300.000 stemmen moeten vóór 14 juni binnen zijn. De mensen achter Hart voor Democratie doen daarom een dringende oproep: als iedereen die reeds getekend heeft, 2 personen weet over te halen om óók te tekenen, dan is er niets meer dat een referendum nog in de weg staat. 

De nieuwe donorwet houdt in dat iedereen automatisch donor is, tenzij er door de persoon in kwestie uitdrukkelijk is aangegeven dit niet te willen zijn, of deze beslissing aan de nabestaanden wenst over te laten. De donorwet heeft een flinke maatschappelijke discussie losgemaakt. Volgens Hart voor Democratie is daarom juist de donorwet bij uitstek geschikt om een referendum over te houden: "De vraag of we orgaandonatie op deze manier willen regelen, is perfect voor een referendum. Het gaat namelijk over je eigen lichaam, en wat de overheid daarmee mag doen."

Hart voor Democratie:"De regering wil het referendumrecht afpakken. 'Het instrument zou ‘niet brengen wat er van verwacht werd’, zegt D66-minister Ollongren. Maar de afgelopen twee referenda tonen aan dat burgers juist steeds beter met het instrument overweg kunnen. [..] Uit onderzoek blijkt dat vooral laag- en middelbaar geschoolde kiezers het referendum als een brug tussen burger en bestuur beschouwen. Neem deze mensen hun inspraak niet af, referenda zijn goed om het afnemende vertrouwen in de politiek herstellen!"

Bijna 100.000 stemmen voor donorreferendum (screenshot: Hart voor Democratie)
Bijna 100.000 stemmen voor donorreferendum (screenshot: Hart voor Democratie)