7 juni staat de Staat voor de rechter om 'sleepwet'

Op 7 juni 2018 zal voor de rechtbank in Den Haag het kort geding dienen tegen De Staat der Nederlanden dat bij monde van twaalf eisers (waaronder Bits Of Freedom, Stichting Privacy First, Greenpeace en De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten). 

Dit blijkt uit de 37 pagina's tellende  dagvaarding die door Privacy First online is gezet vanmorgen. De eisers willen onder meer dat een aantal specifieke bevoegdheden die zijn opgenomen in de 'Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten' per direct buiten werking worden gesteld tot de beoogde wetswijziging is doorgevoerd. 

Verder refereert de dagvaarding naar het referendum op 21 maart 2018, toen de WIV nog niet in werking was getreden, en waarbij de meerderheid van de bevolking zich tégen de wet uitsprak. Volgens de eisers moet er volgens de Wet Raadgevend Referendum na zo'n uitkomst "zo spoedig mogelijk een voorstel van wet moet worden ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet."  Dat heeft het kabinet niet willen doen volgens de eisers. 

De volledige dagvaarding vind je via de link hierboven of via de link in de Tweet van Privacy First hieronder.