Studente stript tijdens scriptiepresentatie uit protest tegen professor

Ene Letitia Chai heeft onlangs haar scriptie gepresenteerd op de Cornell University in de VS. Tijdens de generale repetitie voor de presentatie droeg Chai een vrij korte spijkerbroek en haar professor, Rebekah Maggor, zei daar wat van. Dát schoot Chai in het verkeerde keelgat.

Maggor vroeg Chai of ze de betreffende korte spijkerbroek ook tijdens de presentatie echt zou dragen. De studente schreef dat ze te horen kreeg dat de mannen in de zaal zo geen aandacht meer zouden hebben voor de presentatie. Ze liep boos weg en besloot dezelfde kleding te dragen voor de presentatie.

Tijdens die presentatie kwam Chai vervolgens met een protest: ze trok spontaan haar kleren uit, tot ze in haar ondergoed stond. Naar verluidt deden 28 van de 44 aanwezigen mee met de strippartij, die live uitgezonden werd op Facebook - zodat onder meer Chai's ouders mee konden kijken.

Na afloop brachten medestudenten overigens een statement uit waarin ze aangaven Chai wel te steunen, maar het niet helemaal eens te zijn met haar verhaal. Zo hadden zij wel door dat professor Maggor, door hen allemaal zeer gerespecteerd, Chai slechts wilde wijzen op een professionele aankleding van een presentatie, inclusief kleding. Maggor verwoordde het volgens de studenten wellicht wat onhandig, maar bedoelde het alleszins goed.

Waar de scriptiepresentatie nou eigenlijk over ging wordt overigens niet vermeld.