Hond na scheiding meestal naar vrouw

Dat kinderen meestal aan de vrouw worden toegewezen na een echtscheiding, is reeds bekend. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de huisdieren na een (v)echtscheiding? Gecertificeerde Mediators besloot precies dit te onderzoeken. De landelijke organisatie voor mediation maakte daarbij gebruik van de database met rechterlijke uitspraken op rechtspraak.nl, en bestudeerde alle 127 rechtszaken over huisdieren bij echtscheidingen.

Toename aantal rechtszaken over huisdieren vanaf 2014
Het aantal rechtszaken over de bestemming van de honden na de scheiding neemt vanaf 2014 sterk toe. Vanaf dat jaar worden er ieder jaar tussen de 7 en 9 rechtszaken gevoerd over het lot van de honden en hun baasjes. Bij katten is er sprake van een vergelijkbare trend, alhoewel er minder zaken zijn gevoerd over katten. Na jaren van jaarlijks geen of maximaal 1 rechtszaak over katten, piekte de grafiek in 2015 plotseling met 4 rechtszaken en bleef het ook in 2016 en 2017 hoger dan de periode daarvoor.

“We hadden dit wel een klein beetje verwacht.”, zegt Guido Bakker van Gecertificeerde Mediators. “De meeste echtscheidingen komen namelijk niet tot een rechtszaak omdat partijen onderling tot afspraken zijn gekomen, bijvoorbeeld via mediation. Van dat soort zaken behandelen wij er jaarlijks zo’n 1.500 en we zien dat afspraken over wie welk huisdier krijgt, steeds gangbaarder worden. Dieren zijn nou eenmaal belangrijk voor mensen.”

Vrouw krijgt meestal de hond na scheiding
In de regel krijgen vrouwen de hond toebedeeld na een echtscheiding; of hier nu een juridische strijd over wordt gevoerd of niet. In 40 gevallen ging de hond namelijk “volledig” naar de vrouw; in slechts 6 gevallen naar de man. Aanvullend op deze getallen, is er 4 keer een regeling getroffen. Toch trokken, ook in deze vier zaken, de vrouwen aan het langste einde: zo kreeg een vrouw twee van de drie honden waar haar voormalig echtgenoot enkel de derde kreeg; en zo kreeg een andere vrouw de hond 5 dagen in de week en haar ex-man slechts twee dagen per week.

Bakker: “Het beeld dat de vrouw na een scheiding niet alleen het vaakst de zorg voor de kinderen maar ook voor de huisdieren op zich neemt, zien wij terug in onze eigen praktijk. In situaties waar er zowel kinderen als huisdieren zijn, wordt er bijna altijd voor gekozen om kind en dier bij elkaar te houden.”

Waar de strijd precies over gevoerd wordt in de rechtszaal, is echter niet altijd wie de trouwe viervoeter na de scheiding mag gaan verzorgen, blijkt nu. Bij 14 zaken (24,6%) was de inzet namelijk wie het dier zou krijgen. Bij 27 zaken (47,4%) - bleek het te gaan over de hoogte van de alimentatie die ontleend kon worden aan de hond. Duidelijk is dat financiën nog steeds het grootste motief zijn bij rechtszaken over honden.

Hond uitlaten cruciaal bij aantonen van ‘samenwonen als waren zij getrouwd’
Wie alimentatie ontvangt en een nieuwe partner heeft, kan maar beter niet samen de hond uitlaten. Opvallend feit uit het onderzoek is namelijk dat het gezamenlijk uitlaten van de hond met de nieuwe partner, al dan niet geconstateerd door een privé detective, maar liefst 12 keer is aangevoerd als bewijs dat men met een nieuwe partner ‘samenwoont als waren zij getrouwd’. Dit is een belangrijke term uit Burgerlijk Wetboek 1 artikel 116, waarmee het recht op het ontvangen van alimentatie van de voormalig partner komt te vervallen. In 7 gevallen werd de alimentatie inderdaad ook stopgezet.