Advies aan minister: beperk creatieve mbo-opleidingen

Het aantal mbo-scholieren dat een 'creatieve' mbo opleiding kiest is het afgelopen decennium met 65% gestegen, terwijl het aantal creatieve banen daarmee geen gelijke tred houdt, om het zachtjes uit te drukken. De Commissie Macrodoelmatigheid MBO adviseert nu de minister om in te grijpen.

De Commissie Macrodoelmatigheid MBO (is het niet geweldig, dat we een Commissie Macrodoelmatigheid MBO hebben?) vindt al een tijdje dat scholen veel te ad hoc nieuwe opleidingen starten. De commissie heeft als taak "Onderzoeken van signalen over het niet naleven van de zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid door mbo-instellingen en adviseren van de Minister van OCW hierover."
In het nieuwe advies laat de commissie weten dat het met die aansluiting op de arbeidsmarkt nu echt te slecht wordt, en dat je van de scholen mag verwachten dat zij kinderen niet een studie 'artiest' aanbieden met de suggestie dat dit een serieuze beroepsopleiding is.

Scholen mogen zelf nieuwe opleidingen starten, en in de creatieve sector zijn er veel bedrijven die graag veel goedkope werkkrachten gebruiken. Er is weinig nog goedkoper dan een mbo-stagair, en laat dat nu een verplicht onderdeel zijn van een mbo-opleiding. Dus voor de bedoelde opleidingen is wel een overvloed aan stageplaatsen te vinden, wat bij andere mbo-opleidingen juist vaak niet het geval is.
Maar daarna een echte betaalde baan als artiest blijkt veel moeilijker te vinden dan een stageplaats.

Volgens het Financieel Dagblad heeft slechts 66% van de student-artiesten een jaar na het afstuderen minimaal 12 uur per week werk, fors lager dan het landelijk gemiddelde van 84%. En dat terwijl mbo'ers in hun algemeenheid zeer gewild zijn, bleek laatst.

De commissie adviseert nu de minister om twee opleidingen helemaal te schappen en voor een aantal andere opleidingen het aantal deelnemers te beperken. "Je kunt van 16- en 17-jarigen niet verwachten dat zij een heel goede beroepskeuze maken. 60% van de studenten stroomt niet door en heeft een mbo-diploma met onvoldoende waarde op de arbeidsmarkt. Creatieve vaardigheden zijn waardevol, maar rechtvaardigen geen zelfstandige opleiding. Drama is vooral nuttig als onderdeel van een zorg- of docentenopleiding. Het mbo heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid om opleidingen aan te bieden die toekomstperspectief hebben. Zelfregulering betekent niet ieder voor zich en God voor ons allen."

De minister heeft via een woordvoerder gereageerd: "De instellingen zijn eerst zelf aan zet".