Paasvuren zorgen voor overlast door fijnstof

In Overijssel en de Achterhoek zijn de fijnstofconcentraties vanochtend verhoogd vanwege de paasvuren die zondagavond zijn aangestoken. Door de zuidoostelijke wind kan het fijnstof zich naar het noordwesten verplaatsen.

Ook vanavond worden nog enkele paasvuren aangestoken op diverse locaties in het oosten van het land. Of dit op grote schaal tot verhoogde fijnstofconcentraties leidt is onzeker. Het rustige weer zonder veel wind verhindert snelle verduninng van de luchtverontreiniging; de verwachte motregen kan wel tot enige vermindering van de fijnstofconcentraties in de lucht leiden.

Het RIVM adviseert in het algemeen aan iedereen om het inademen van rook te vermijden. Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Luchtkwaliteitverwachting
De verwachte luchtverontreiniging door paasvuren is niet zichtbaar in de luchtkwaliteitverwachting op luchtmeetnet.nl. Dit komt omdat de locaties van paasvuren en de grootte ervan niet precies bekend zijn en dus niet meegenomen kunnen worden in het model waarmee deze verwachtingen worden berekend.