Jeugd minder vaak op het slechte pad

De jeugdcriminaliteit neemt nog altijd af. Het aantal minderjarige verdachten is tussen 2012 en 2017 met 34 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De jeugdcriminaliteit in Nederland daalt al sinds 2007. In 2016 zijn in totaal 20.080 minderjarigen (12 tot 18 jaar) geregistreerd op verdenking van een misdrijf. Het aantal verdachten per duizend minderjarigen daalde tussen 2012 en 2017 van 25 naar zestien.

Het aantal jongvolwassenen (18- tot 23-jarigen) dat in 2016 als verdachte stond geregistreerd, is ook afgenomen. In totaal ging het om 25.260 jongvolwassenen, oftewel 24 per duizend. Dat is een daling van 37 procent sinds 2012, toen nog sprake was van 39 per duizend jongvolwassenen.

Jeugd minder vaak op het slechte pad
Jeugd minder vaak op het slechte pad (Foto: ANP)