'Quotum nodig om meer topvrouwen te krijgen'

Zonder afdwingbaar quotum lukt het niet om voldoende vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen. Die spijkerharde conclusie staat in een nieuw onderzoeksrapport, gemaakt op verzoek van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie). Volgens de bewindsvrouw zijn de vorderingen van het bedrijfsleven "om te huilen" en overweegt ze "stevige maatregelen".

Al ruim vijf jaar wordt er gewerkt aan het wettelijk streven om de besturen en raden van commissarissen van grote bedrijven voor 30 procent uit vrouwen te laten bestaan. De overheid hanteert alleen nog geen stok om mee te slaan als bedrijven zich er niet aan houden. De vorige minister, Jet Bussemaker, vond een quotum een "paardenmiddel" waarvan ze hoopte dat ze het nooit hoefde in te zetten.

Maar alles gaat tergend langzaam. Halverwege vorig jaar was slechts 11,7 procent van de bestuursleden een vrouw. Bij de commissarissen ging het gemiddeld om 16,2 procent. ,,De maat is vol", aldus Van Engelshoven. De afspraak is dat pas in 2019 de balans opgemaakt wordt. Zoals de zaken er nu voorstaan moet er dan toch echt ingegrepen worden.

Kansen ontnemen

De minister vindt dat bedrijven vrouwen nu kansen ontnemen. Ook zouden ze talent verspillen. "Ik kan niet langer toestaan dat een grote groep bedrijven de andere kant op kijkt als het gaat om het aandeel vrouwen in de top."

Slechts een kleine groep voortrekkers is wel op de goede weg. Verreweg de meeste van de bijna 5000 ondernemingen waarvoor het streven geldt, hebben nog helemaal niets gedaan. 70 procent had halverwege vorig jaar nog geen enkele vrouw in de raad van bestuur en de helft had geen vrouw als commissaris. Ook hielden veel bedrijven zich niet aan de afspraak dat ze hierover tekst en uitleg moeten geven in hun jaarverslag.

Ondernemersvoorman Hans de Boer van VNO-NCW vindt het eveneens teleurstellend dat het zo traag gaat met de benoeming van nieuwe topvrouwen. "De voordelen van een divers samengesteld bestuur zijn immers zo klaar als een klontje", zegt hij. "We willen als bedrijfsleven zelf de sprong voorwaarts maken. Maar een wettelijke maatregel wordt waarschijnlijk onontkoombaar als het zo blijft gaan. Dat zou een absoluut zwaktebod zijn wat mij betreft."

'Quotum nodig om meer topvrouwen te krijgen'
'Quotum nodig om meer topvrouwen te krijgen' (Foto: ANP)