'Brexit ontketent brexodus'

Steeds minder EU-burgers van buiten het Verenigd Koninkrijk vestigen zich daar. Er gaan nog wel meer Europeanen wonen in Groot-Brittannië dan er vertrekken, maar het verschil krimpt heel snel volgens Britse media, die over een brexodus (uittocht van Europeanen) spreken.

In 2017 zijn 220.000 mensen uit de rest van de EU in het land komen werken of werk komen zoeken, en er zijn 130.000 Europeanen vertrokken. Het verschil tussen de twee aantallen is in vijf jaar tijd niet zo klein geweest. Het aantal Europeanen dat naar Groot-Brittannië is gekomen was 47.000 lager dan in de twaalf maanden ervoor. Het aantal mensen uit de EU dat Groot-Brittannië de rug heeft toegekeerd, was in 2017 juist het hoogste sinds de crisis van 2008. Britse media voorzien dat deze trend doorzet en dat de 'brexodus' is begonnen.

De media baseren zich op de laatste officiële cijfers over immigratie en emigratie. Die hebben betrekking op de twaalf maanden voor september 2017. De immigratie van buiten de EU blijft ondertussen stijgen. Uit de rest van de wereld kwamen 285.000 mensen naar Groot-Brittannië en vertrokken er 80.000. Ook zijn er meer dan 70.000 Britten teruggekeerd en daar stond het vertrek van 125.000 Britten tegenover. Over het algemeen zijn er in 2017 nog altijd bijna een kwart miljoen mensen meer die zich in het land vestigen dan er zijn weggegaan. Dit is veel meer dan het streefgetal van de conservatieve regering: maximaal 100.000 mensen per jaar erbij.

'Brexit ontketent brexodus'
'Brexit ontketent brexodus' (Foto: ANP)