Ministeries JenV en BZK varen samen in Pride Amsterdam

‘Helden in artikel 1 Grondwet’. Dat is het thema van de eigen boot van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tijdens de Pride Amsterdam. De ministeries zijn ingeloot voor de botenparade op 4 augustus. Het thema van de eigen boot benadrukt de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, zoals ook in het regeerakkoord staat.

Onder meer als werkgever vinden de ministeries het tegengaan van discriminatie belangrijk. Dat geldt ook voor het belang van diversiteit op de werkvloer. Iedere werknemer mag zichzelf zijn. De ministeries geven met de deelname aan Pride Amsterdam het signaal dat de rechtsstaat er voor iedereen is. Ook voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI).

Op de boot vaart een brede vertegenwoordiging mee. Het gaat onder meer om medewerkers van de ministeries, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en gevangenispersoneel. De deelname aan de Pride Amsterdam is een initiatief van JuBi Yourself. Dit LHBTI-netwerk ontstond nadat BZK zich aansloot bij het netwerk van JenV, dat sinds 2015 meevaart. BZK doet voor het eerst mee.