'Aangifte tegen tabaksfabrikanten is hetze'

Ons bereikte via de email een  bericht dat de aanklacht tegen de tabaksindustrie eigenlijk niet meer dan een persoonlijke hetze is van strafrechtadvocate Mr. Ficq. Deze advocate, die als advocaat 'publiekelijke naamsbekendheid' verworven zou hebben, zou volgens de schrijver niet meer dan een verzuurde ex-roker zijn. Hij heeft daarom bij de Orde van Advocaten een tuchtklacht tegen haar ingediend. 

Racisme
Volgens de schrijver, die zelf een roker is, is roken een vrije keuze die hij elke keer dat hij een sigaret opsteekt zélf neemt. De aanklacht tegen de tabaksindustrie ziet hij dan ook als een aanval die de wettelijke keuzevrijheid van de burger afneemt danwel sterk beperkt. Door de hetze die er tegen rokers wordt gevoerd, zijn rokers zo'n beetje de paria van de samenleving geworden.

Iets wat ongehoord is, aldus de schrijver: "Als in plaats van rokers bijvoorbeel Moslims of Negers tot paria van de samenleving gemaakt zouden worden, dan zou het discrimantie of racisme zijn. Dus moslims en negers mogen geen paria van de samenleving gemaakt worden, maar rokers treft dat lot wel. Waarom de ene groep wel, en de andere niet? Moslims die vanuit hun geloof aanslagen plegen en mensen vermoorden, dan nog mogen moslims geen paria van de samenleving worden. Waarom rokers dan wel?"

Verder is de schrijver van mening dat roken een grondwettelijk recht is, getuige de volgende passage: "Indien de zaak voor de strafrechter komt, dan dient de rechter zich te beseffen dat de Rechtspraak geen wetgevende macht is. Tevens dient de Rechtspraak de burger te beschermen tegen een overmacht van overheid en Staat. De Staat, de overheid en regering, die hebben nu niet de macht om middels wetgevingen de gedragingen van burgers, zoals consumeren van tabak, te verbieden. Dat kan niet in de Nederlandse huidige grondwet en Staatsrecht."

Verzuurd
De schrijver verwijst nog even fijntjes naar de hetze rondom energiedrankjes: "Helaas is Nederland een verzuurde zeurderige samenleving waarbij sommige mensen als minderheid de gedragingen van de meerderheid willen beheersen. Nederland glijd af en verzand in een verzuurde samenleving die altijd loopt te zeuren, dat moet verboden, dat moet afgeschaft, daar zou iets aan gedaan moeten worden, en meestal gaat het eigenlijk nergens over."

Hij noemt als voorbeeld de landelijke media aandacht over energiedrankjes: "Kinderartsen riepen in landelijke media de regering op om energiedrankjes onder de 18 jaar te verbieden. Echter toen ik mij daarvoor ging interesseren en de betreffende arts vond welke ermee is begonnen, toen bleek dat het gaat om 23 mensen per jaar waarbij energiedrankjes problematisch is."

Volgens de schrijver een 'belachelijk beleid' om dan energiedrankjes te gaan verbieden: "Indien de regering, en Staten Generaal dat beleid zouden hanteren, dan moet dus alles in Nederland verboden worden als het voor 23 mensen of meer problematisch is. Dan blijft er verdomd weinig over, want Nederlanders zijn zulke verzuurde burgertrutten geworden dat er altijd wel 23 mensen te vinden zijn die van iets een probleem maken, zelfs als het absoluut dus geen probleem is".

In de PDF hieronder kun je de volledige mail lezen.