5,5 jaar cel voor Iraakse oud-rechter

De rechtbank Den Haag heeft vrijdag een gevangenisstraf van 5,5 jaar opgelegd aan een voormalige Iraakse rechter van het Iraaks Speciaal Tribunaal voor misdaden tegen de menselijkheid. De 70-jarige verdachte had in 2010 valse arrestatiebevelen laten uitgaan voor zijn schoonzoon en diens oudste broer.

In de arrestatiebevelen was sprake van betrokkenheid van beide mannen, als leden van het Ba’ath-regime, bij een militaire aanval op twee dorpen in 1999. Daarbij zouden burgers zijn gedood en huizen zijn verwoest en geplunderd. Het zou gaan om moord, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid. Deze beschuldigingen waren verzonnen.

De verdachte was in de gelegenheid om de arrestatiebevelen te laten uitgaan, omdat hij na de val van het regime van Saddam Hoessein als rechter bij het Iraakse tribunaal werkte. Hij reisde op en neer tussen Bagdad en Utrecht, waar hij zich met zijn gezin had gevestigd na een vlucht uit Irak in de jaren negentig.

Tussen de voormalige rechter en zijn schoonzoon was een conflict ontstaan toen deze wilde scheiden van de dochter van de verdachte. De rechtbank noemde de gedragingen van de verdachte zeer ernstig.

Het is volgens de rechtbank verwerpelijk dat de verdachte als rechter van het Iraakse Hoge Strafhof misbruik heeft gemaakt van zijn ambt door een familiegeschil te beslechten met valse arrestatiebevelen. De rechtbank woog ook mee dat de voormalige rechter de internationale betrekkingen tussen Nederland en Irak op het spel heeft gezet.

De rechtbank volgde in de strafoplegging de eis van de officieren van justitie van het landelijk parket. Vanwege de lange duur van de strafvervolging compenseerde de rechtbank de eis van het OM van 6 jaar met een aftrek van de straf van 6 maanden.

De rechtbank beval ook de onmiddellijke gevangenneming van de veroordeelde man. De parketpolitie begeleidde hem vervolgens door een zijuitgang naar de cel.

5,5 jaar cel voor Iraakse oud-rechter (Foto: Rechtbank Den Haag)
5,5 jaar cel voor Iraakse oud-rechter (Foto: Rechtbank Den Haag)