'Klappen die agenten gaven waren niet dodelijk'

Het Openbaar Ministerie heeft het voorlopig sectierapport ontvangen naar aanleiding van het overlijden van de 39-jarige Haagse autohandelaar op 2 februari in Waddinxveen. De bevindingen daarvan, namelijk dat de doodsoorzaak vooralsnog niet duidelijk is, zijn gedeeld met de familie van het slachtoffer.

Vrijdag 2 februari is radiologisch onderzoek gedaan, waarna op zaterdag sectie volgde door de patholoog. De voorlopige conclusie daarvan luidt dat vooralsnog geen doodsoorzaak kan worden vastgesteld. Het onderzoek wijst op bloeduitstortingen en oppervlakkige huidbeschadigingen die passen bij 'gering uitwendig mechanisch stomp botsend geweld', maar dat op zich kan het overlijden niet verklaren. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor geweld op de hals en ook zijn er geen breuken vastgesteld.

Er vindt nader onderzoek plaats naar de mogelijke doodsoorzaak door de patholoog. Ook vindt toxicologisch onderzoek plaats, onder andere naar de aanwezigheid van verdovende middelen. Het is op dit moment niet te zeggen wanneer het onderzoek naar de doodsoorzaak afgerond zal zijn, of wanneer mogelijk een definitieve conclusie kan worden getrokken.

De agenten die rechtstreeks bij het incident betrokken waren, zijn inmiddels als getuigen gehoord. Verder zijn onder meer de beelden opgevraagd die in de media zijn verschenen als ook de meldkamergesprekken.