Rekenkamer: leenstelselgeld niet goed besteed

Geld dat is vrijgekomen door de invoering van het leenstelsel voor studenten is niet, zoals beloofd, in het hoger onderwijs gestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Dat is pijnlijk, omdat de voorstanders van de afschaffing van de studiebeurs als voorwaarde stelden dat het uitgespaarde geld ten goede moest komen aan het onderwijs.

Universiteiten en hogescholen beloofden 600 miljoen euro uit te trekken voor nieuwe investeringen waarvan studenten in de periode van 2015 tot 2017 zouden profiteren. Ze beweerden uiteindelijk zelfs 860 miljoen te hebben uitgegeven. Maar slechts van een derde van het beloofde geld staat vast dat het inderdaad zo is besteed. Van een bijna even groot bedrag weet de Rekenkamer zeker dat het niet goed is terechtgekomen en van het resterende deel is dat nog de vraag.

Het kabinet nam voetstoots aan wat de universiteiten en hogescholen over de besteding van het geld meldden en schetste de Tweede Kamer daardoor een te rooskleurig beeld, stelt de Rekenkamer. Dat gaat in het vervolg anders, verzekert minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Verbijsterd

Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is verbijsterd. "De Rekenkamer laat zien dat het totaal onduidelijk is of de beloofde miljoenen geïnvesteerd zijn. Universiteiten en hogescholen moeten zich aan de afspraken houden."

Studenten mochten meebeslissen over wat er met het geld gebeurt. Er blijkt nu maar 280 miljoen euro zeker geïnvesteerd te zijn. "Studenten die de afgelopen jaren zijn begonnen met studeren kregen geen basisbeurs, lopen de collegegeldkorting mis en hebben minder goed onderwijs gekregen dan hun beloofd is. Dat is enorm kwalijk", aldus Sewbaransingh.

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, zet vraagtekens bij de criteria die de Algemene Rekenkamer "achteraf heeft geformuleerd" om de afspraken tussen de minister en de hogescholen te toetsen. Hij benadrukt dat hogescholen fors hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs door hun reserves "stevig"aan te spreken.

Rekenkamer: leenstelselgeld niet goed besteed
Rekenkamer: leenstelselgeld niet goed besteed (Foto: ANP)