Milieudefensie in hoger beroep

Milieudefensie is vandaag in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank van 27 december in de zaak voor gezonde lucht. In zijn vonnis stelde de rechter wél vast dat Nederland de Europese normen voor luchtkwaliteit schendt, maar oordeelde dat dit de Staat niet te verwijten valt. Ook oordeelde de rechter dat het grootste deel van de 58 mede-eisers van Milieudefensie hun belangen niet bij deze rechter konden verdedigen.

Milieudefensie vecht dit vonnis aan en eist in beroep zowel gezonde lucht als toegang tot de rechter voor alle mede-eisers in deze zaak. “Iedereen heeft het recht om gezonde lucht in te ademen. De Staat is verplicht daarvoor te zorgen en moet zich aan de wet houden. Daarom gaan we in beroep", verklaart Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit bij Milieudefensie. Al sinds 2008 geldt de Europese wet die bepaalt hoeveel vervuilende stoffen er maximaal in de lucht mogen zitten.

Extra uitstel
Nederland heeft extra uitstel gekregen om aan die wet te voldoen, en beloofde toen uitdrukkelijk na dat uitstel de luchtkwaliteit alsnog op orde te zullen hebben. Maar ondanks deze reservetijd voldoet Nederland nog steeds niet aan de wet. Knol: “Ik snap niet dat de rechter oordeelt dat het voor de Staat te moeilijk is om aan de wet te voldoen. Ze hebben jarenlang de tijd gehad om effectieve maatregelen te nemen. Intussen blijven mensen ziek worden door dit falende overheidsbeleid.” In een vandaag verschenen rapport van de Gezondheidsraad wordt nogmaals onderstreept hoe ernstig de gezondheidseffecten van luchtvervuiling zijn.