Marokkaanse veelpleger terecht uitgezet

De verblijfsvergunning van een Marokkaan is volgens de rechtbank terecht ingetrokken. Dit bijkt uit de uitspraak in het hoger beroep die op 28 november werd gedaan en gisteren werd gepubliceerd op de website van de Rechtspraak. De man in kwestie verbleef volgens de uitspraak al langer dan 30 jaar in Nederland. In de periode vanaf 1989 tot en met 15 juni 2013 heeft hij 33 misdrijven gepleegd. In 31 zaken werd hij veroordeeld, waarvoor hij in totaal 63 maanden celstraf opgelegd heeft gekregen. De man werd op 25 maart 2017 vanuit detentie direct uitgezet naar Marokko, met een 'zwaar inreisverbod' op zak. 

De man was tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Volgens hem had hij nog een kans moeten krijgen, omdat hij niet op de hoogte kon zijn van de wetswijziging in 2012, die het mogelijk heeft gemaakt om een langdurige verblijfsvergunning in te trekken. De rechtbank achtte dit ongegrond omdat de wetswijziging in het staatsblad is gepubliceerd en hij dus op de hoogte had kunnen zijn. Ook het verweer van de man dat hij door het het intrekken van zijn verblijfsvergunning en het inreisverbod belemmerd wordt in het uitoefenen van een gezinsleven acht de rechtbank niet gegrond. 

Volgens de uitspraak heeft hij namelijk nooit samengewoond met de moeder van zijn zesjarige zoontje. Sterker nog: hij heeft geen enkel stuk kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij de juridische danwel biologische vader is en dat hij een gezinsleven met hem heeft of heeft gehad. Verder is de rechtbank van mening dat gelet op "de aard en ernst van de gepleegde misdrijven, de lange periode waarin deze zijn gepleegd, het feit dat eiser behoort tot de top 10 van veelplegers van de gemeente Amersfoort, de veroorzaakte overlast voor de samenleving en het aan de slachtoffers toegebrachte leed betrokken" het intrekken van de verblijfsvergunning terecht is geweest. 

Marokkaanse veelpleger terecht uitgezet (Foto: Rechtbank Den Haag)
Marokkaanse veelpleger terecht uitgezet (Foto: Rechtbank Den Haag)