Europese defensiesamenwerking nu formeel

25 EU-lidstaten gaan permanent structureel samenwerken op defensie- en veiligheidsgebied. Dat gebeurt onder de vlag van PESCO (permanent structured cooperation). De Raad van ministers van Buitenlandse Zaken richtten het samenwerkingsverband vandaag formeel op in Brussel.

Samenwerking is nu de norm en niet langer de uitzondering. De lidstaten geven daar vanaf begin 2018 concrete invulling aan met de eerste 17 projecten. Nederland doet er met 7 mee. Het gaat om projecten op het gebied van logistiek, medische capaciteiten, maritieme mijnenbestrijding, cyber en radio communicatie.

Nederland trekt de kar op het gebied van militaire mobiliteit. De huidige veiligheidssituatie vereist dat militair materieel en personeel snel door de EU verplaatst moet kunnen worden. Er zijn nu nog te veel obstakels: van de bureaucratische rompslomp tot infrastructuur die niet bestand is tegen zware transporten. Het duurt nu bij sommige grenzen dagen voordat de benodigde vergunningen rond zijn en militaire voertuigen staan letterlijk stil aan de grens. Minister Ank Bijleveld-Schouten noemde dat eerder onacceptabel. Zeker als bondgenoten in nood verkeren.

Meer eigen verantwoordelijkheid

Samen met België gaat Nederland daarnaast aan de slag met moderne maritieme mijnenbestrijding. Hierdoor worden schepen, havens en offshore installaties beter beschermd en wordt de veiligheid van maritieme handelsroutes gewaarborgd. In de overige 5 projecten werkt Nederland aan een netwerk van logistieke hubs in Europa, een meer efficiënte Europese medische capaciteit, cyber, tactische radiocommunicatie en aan een initiatief om EU-trainingsmissies effectiever te maken.

PESCO moet er uiteindelijk toe leiden dat Europa meer eigen verantwoordelijkheid kan en zal nemen op het gebied van veiligheid. Dit resulteert in betere gereedheid en bereidheid van de lidstaten om aan missies en operaties deel te nemen. Ook de gezamenlijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten krijgt een impuls. Defensieaankopen van de EU-landen worden met elkaar in lijn gebracht. Zo is er efficiënter te werken en in te kopen.

Minister van Defensie (ANP)
Minister van Defensie (©ANP)