Kamerlid later op zetel na verkiezingen

De beëdigingstermijn van een nieuwe Tweede Kamer of gemeenteraad na verkiezingen groeit van acht naar dertien dagen. Dat is nodig om het kiesproces beter controleerbaar te maken en mogelijke fouten op tijd te herstellen, blijkt uit een wetsvoorstel dat zondag is gepubliceerd en waar het AD over schrijft.

Ook mogen kandidaat-raadsleden straks niet meer meer werken bij een stembureau tijdens gemeenteraadsverkiezingen, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Toenmalig minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken had naar aanleiding van onregelmatigheden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar al maatregelen aangekondigd. Een van die maatregelen is dat de uitslagen van de stembureaus voor alle verkiezingen voortaan openbaar gemaakt moeten worden via internet.

Kamerlid later op zetel na verkiezingen
Kamerlid later op zetel na verkiezingen (Foto: ANP)