Overheid stuurt nog maar één deurwaarder

Burgers die schulden hebben bij de overheid, zullen geleidelijk nog maar door één deurwaarder worden benaderd. Met die stap kan er beter rekening worden gehouden met de persoonlijke situatie.

Het sturen van een deurwaarder ligt voortaan in handen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze maand draagt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), verantwoordelijk voor de studiefinanciering, haar dossiers over. Het gaat om jaarlijks ruim honderdduizend zaken, vooral het niet op tijd terugbetalen van de studieschuld.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (boetes voor bedrijven) droeg zijn zaken al over. Volgend jaar sluit dan het CAK aan (voor bijvoorbeeld onbetaalde zorgpremies), in 2019 het UWV (voor terugvorderen uitkeringen).

De stap vloeit voort uit de wens uit de politiek om "maatschappelijk verantwoord te innen en incasseren."Het moet voorkomen dat mensen met schulden helemaal geen uitweg meer zien.

Overheid stuurt nog maar één deurwaarder
Overheid stuurt nog maar één deurwaarder (Foto: ANP)