Rabbijn: 'verboden te kijken naar bankbiljet'

Devote joden in Israël die hun hummus willen afrekenen, moeten goed opletten hoe ze een vijftig sjekel-biltjet uit hun portemonnee halen. Een invloedrijke Sefardische rabbijn heeft zijn volgelingen namelijk opgelegd om niet naar het portret te kijken dat op het bankpapier staat afgebeeld.

De afbeelding -die blijkbaar zeer doet- is namelijk van de bekende dichter Saul Tchernichovsky. Deze man heeft in de ogen van de gelovigen een halsmisdrijf begaan door getrouwd te zijn geweest met een Christelijke vrouw. Een ware abominatie voor de hoeders van het ware geloof.

Saul is een in Rusland geboren jood, maar stierf in 1943 in het Britse Mandaatgebied Palestina, vijf jaar voor de oprichting van Israël. Zijn vrouw was eveneens Russisch, maar niet joods. Eenmaal getrouwd met Saul was en bleef zij Christen. Pogingen van de eerste Asjkenazische rabbijn in het gebied om haar naar het judaïsme te converteren waren vruchteloos. Dit tot wanhoop van het gelovige deel van de Joodse gemeenschap.

Deze kwestie is meer dan 70 jaar later opnieuw opgelaaid. In 2011 werd er besloten om vier dichters de eer toe te kennen om op een bankbiljet te verschijnen. Saul was daar een van. In 2014 verscheen zijn portret op het bankbiljet, dit tot schrik van verschillende joodse sektes die dit een 'schande' noemden.

Rabbijn Benion Mutzafi (iemand naar wie goed geluisterd wordt) verordonneerde tijdens een les dat studenten goed moeten opletten hoe ze het biljet uit hun zak halen. Naar de dichter kijken moet worden vermeden. Toen een student na de les wat doorvroeg, antwoordde hij: “Tchenichovsky was getrouwd met een Christelijke vrouw. En zij ging ook nog eens elke zondag naar de kerk”. Kortom: reden genoeg om dit verschrikkelijke beeld van deze man te mijden als de pest.

Mutzafi is in goed gezelschap. De broer van de vrouw van president Netanyahu (zijn zwager dus) is het bijvoorbeeld volkomen eens met de rabbijn. Andere orthodoxe geestelijken zijn eveneens dezelfde mening toegedaan. Een woordvoerder van Lehava, een groepering die bekend staat als ultraorthodox, zet echter vraagtekens bij de uitspraak van Mutzafi. Deze noemt het niet kijken naar het portret 'volkomen onrealistisch'. Het seculiere deel van de Israëlische maatschappij ligt ondertussen blauw van het lachen van de zoveelste volkomen mesjogge idioterie die uit het ultra-religieuze deel van de maatschappij komt. Er is al een tijdje een verschil van inzicht in het land in kwesties als winkelsluitingstijden voor de sjabbat en eventuele dienstplicht voor orthodoxe joden. Ongeveer 20 procent van de bevolking is als orthodox-joods te beschouwen.