Baudet zit Wilders virtueel op de hielen

Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou Forum voor Democratie flink opstoten en de PVV zware concurrentie aandoen. De partij van Thierry Baudet zou uitkomen op 14 zetels (+12), terwijl Geert Wilders vijf zetels zou moeten inleveren om uit te komen op 15.

De wekelijkse peiling van Maurice de Hond laat verder zien dat de PvdA weer zou opkrabbelen (+6 zetels naar 15) en dat de VVD en het CDA zetels zouden verliezen (-7 en -5). De VVD zou met 26 zetels nog wel de grootste partij blijven.

De Hond peilde ook de meningen over de sleepwet of aftapwet, waarover op 21 maart een referendum wordt gehouden - tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), zoals hij officieel heet, geeft inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om via de kabel internet- en telefoongegevens van burgers af te tappen.

Veiligheid
60 procent zegt tegen die wet te zullen stemmen. De VVD- en CDA-achterban vindt in meerderheid dat de wet de veiligheid van Nederland vergroot, terwijl GroenLinks en Forum voor Democratie juist vinden dat door de wet de privacy onacceptabel wordt aangetast.

Ook heeft De Hond de vraag voorgelegd wat kiezers vinden van de afschaffing van het raadgevend referendum, zoals het kabinet van plan is. Stemmers op de regeringspartijen VVD, CDA en D66 en oppositiepartij PvdA zijn er voor. SP, FvD, PVV en 50PLUS zijn tegen. Zij vinden dat de afschaffing van de referendumwet in een referendum aan het volk moet worden voorgelegd.

Baudet zit Wilders virtueel op de hielen
Baudet zit Wilders virtueel op de hielen (Foto: ANP)