Pleidooi voor allesomvattend muziekbeleid

Het muziekbeleid in Nederland moet aandacht schenken aan alle vormen van talent en alle vormen van muziek. Dat gebeurt nu te weinig, zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. In het advies wordt gepleit voor meer geld voor de genres dance, urban en het Nederlandse lied.

"Niet overal stimuleert de overheid innovatie, niet overal koestert ze excellentie en topkwaliteit. Deze overheidszorg is vooral voorbehouden aan de traditionele genres, en ook daar hebben we laten zien dat beleid op veel plekken tekortschiet", stelt de raad In De balans, de behoefte, zoals het document waarin het sectoradvies is opgenomen heet. De titel is overigens ontleend aan Surfen, een nummer van Typhoon.

Verder vindt de raad dat er van een integraal en inclusief muziekbeleid - dat niets of niemand uitsluit - op rijksniveau en op regionaal en gemeentelijk niveau weinig sprake is. Het hoeft niet zo te zijn dat alles en iedereen in aanmerking moet komen voor aandacht of subsidiëring vanuit de overheid, maar de raad vindt wel dat in alle genres creatie, innovatie, experiment, toptalent en topkwaliteit aandacht verdienen. Hetzelfde geldt educatie. De raad noemt dat een basisvoorziening.

Ensembles

In de culturele basisinfrastructuur (BIS), het systeem waarmee de overheid de kunsten steunt, moet verder ruimte komen voor bijvoorbeeld "enkele middelgrote of grote ensembles of muziekhuizen in verschillende genres". Verder moet worden gekeken naar taak en plaats van omroepensembles. Ook moet er meer diversiteit komen, want lang niet alle bevolkingsgroepen worden bediend, vindt de raad. Die pleit ook voor een verbetering van de arbeidsmarkt voor muziekprofessionals.

Het advies voor de muzieksector is het eerste in een reeks van tien sectoradviezen die de komende maanden moeten verschijnen. Ze gaan onder meer over theater, beeldende kunst, de audiovisuele sector, musea en letteren.

Pleidooi voor allesomvattend muziekbeleid
Pleidooi voor allesomvattend muziekbeleid (Foto: BuzzE)