Oppositie ontevreden met Ruttes uitleg dividendbelasting

Premier Mark Rutte weigert namen te noemen van bedrijven die zouden hebben gepleit voor de omstreden afschaffing van de belasting op dividend, de winstuitkering aan aandeelhouders. "Het is niet aan mij om deze contacten te specificeren", laat hij de Tweede Kamer weten. Hij heeft het over vertrouwelijke gesprekken. De oppositie schreeuwde moord en brand over de gang van zaken. Zij zien het afschaffen sowieso niet zitten, omdat het de schatkist 1,4 miljard euro kost.

De Kamer had op meer informatie aangedrongen na berichten dat multinationals tijdens de formatie druk zouden hebben uitgeoefend. Oppositiepartijen verwijten de premier dat hij zich heeft laten chanteren door de lobby van de multinationals. Afschaffing stond immers in geen enkel verkiezingsprogramma.

Rutte benadrukt dat de coalitie zelf tot afschaffing heeft besloten. Pleidooien van het bedrijfsleven worden meegewogen. "Maar dat laat onverlet dat de uiteindelijke afweging een eigen verantwoordelijkheid is." Hij noemt alleen de namen van werkgeversorganisatie VNO/NCW en Shell, omdat die zelf hun contacten met de politiek hebben gemeld.

'Noodzakelijk voor behoud bedrijven'
Volgens de NOS oefenden de beursgiganten Shell, AkzoNobel, Unilever en Philips tijdens de vorming van de nieuwe regering druk uit op de onderhandelaars om de heffing te schrappen. De bedrijven zouden hebben benadrukt dat het schrappen zwaar mee zou wegen bij hun afwegingen om in Nederland te blijven. Shell en Unilever hebben beide hoofdkantoren in Nederland en in Londen.

Rutte verdedigt de afschaffing als noodzakelijk voor het behoud van bedrijven en banen. Hij wijst op de internationale ontwikkelingen, die het nodig maken het vestigingsklimaat voor multinationals te verbeteren: "We willen bedrijven hier hebben en houden die banen en groei opleveren."

Update 23.33 uur
De oppositie in de Tweede Kamer neemt geen genoegen met de nadere tekst en uitleg van premier Mark Rutte over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting.

GroenLinks noemt de reactie van Rutte een flutbriefje. Samen met andere oppositiepartijen hamert de partij op verdere informatie, zoals adviezen van ambtenaren. Uit zo'n advies zou blijken dat een afschaffing werd afgeraden. Rutte wil echter niet alle documenten vrijgeven die tijdens de formatie zijn gebruikt.

De premier zal zich woensdag in de Kamer opnieuw moeten verantwoorden voor de afschaffing. De coalitie schaarde zich achter het verzoek voor een debat, zodat de premier nog eens alles kan uitleggen.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën deed tijdens een marathondebat over de begroting al een verwoede poging de maatregel te verdedigen. Hij wees op de noodzaak om Nederland aantrekkelijk te houden voor bedrijven.

De minister benadrukte verder dat Groot-Brittannië geen dividendbelasting heeft. En collega's in drie landen met de euro zouden hem hebben toevertrouwd een belasting voor bedrijven "flink'' te gaan verlagen. Maar Hoekstra erkende dat er geen "harde bewijzen'' bestaan dat de afschaffing van de dividendbelasting gaat werken.

Rutte: geen namen rond dividendbelasting
Oppositie ontevreden met Ruttes uitleg dividendbelasting (Foto: ANP)