Amsterdam groeit, vooral door migratie

Het aantal inwoners van Amsterdam is de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 11.000 mensen per jaar gegroeid. De helft van de groei komt uit natuurlijke aanwas, de andere helft uit migratie. De laatste twee jaar gaat het alleen nog om buitenlandse migratie, het saldo van de binnenlandse migratie is negatief. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de bevolkingscijfers van het CBS.

Buitenlandse migratie
In de periode 2012–2016 steeg het saldo van de buitenlandse migratie van vrijwel nul in 2012 tot bijna 10.000 in 2016. In 2016 vestigden 30.000 mensen zich vanuit het buitenland in Amsterdam. De Indiërs waren de grootste groep, gevolgd door migranten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Alle andere landen in de top 10 zijn West-Europese landen. Het aantal Indiërs in Amsterdam neemt het sterkst toe, op de voet gevolgd door het aantal Italianen, Britten en Duitsers. Het saldo van de buitenlandse migratie is gestegen door immigratie; de emigratie bleef vrijwel gelijk. Met name twintigers en dertigers komen naar Amsterdam.

Jonge gezinnen
Door verhuizingen uit andere gemeenten groeit Amsterdam niet meer. Het saldo van de binnenlandse migratie is al twee jaar negatief voor Amsterdam. In 2016 verhuisden per saldo 4.000 mensen van Amsterdam naar andere gemeenten in Nederland. Het zijn vooral jonge gezinnen met hun kinderen die de stad de rug toekeerden. Jongvolwassenen (17 tot 27 jaar) namen hun plaats in.

Nieuwe Amsterdammers
De nieuwe Amsterdammers zijn vaak jong: 46 duizend zijn 17 tot 27 jaar. Zij komen om te studeren en te werken. Maar de aantallen zijn anno 2016 minder groot dan voorheen. Jongeren van 22 tot 27 jaar verhuizen juist iets meer naar de hoofdstad dan in 2012. Onder hen zijn vele jonge stellen die in grotere aantallen dan voorheen naar de stad komen.

Amsterdammers die de stad uitgingen, verhuisden vooral naar de gemeenten in de buurt, zoals Amstelveen, Almere en Zaanstad. Zo’n 19.000 mensen trokken verder weg, bijvoorbeeld naar Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De meeste nieuwe Amsterdammers kwamen uit Utrecht en Amstelveen.