'Meer middelen voor volkscultuur'

Belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed Kunsten '92 vindt dat er meer middelen voor volkscultuur moeten komen. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer, die maandag 13 november de cultuurbegroting behandelt.

"Volkscultuur is geen gestolde cultuur, het kan niet los worden gezien van de rol die het speelt in het hedendaagse leven. Doordat oude en nieuwe vormen van volkscultuur zich met elkaar vermengen, ontstaan nieuwe kunstvormen en tradities. De diversiteit van de bevolkingssamenstelling en de ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en cultuur hangen hier zeer nauw mee samen", zegt de belangenclub.

Professionals en amateurs kunnen hun voordeel doen met elkaar, meent Kunsten '92. Ze wijst onder meer op de samenwerking tussen professionals en amateurs in Friesland in een theaterproductie over Grutte Pier.

"Een stimuleringssubsidie die de werelden van amateurs, vrijwilligers en professionals met elkaar verbindt en op die manier levende kunstvormen en culturele tradities verbindt, kan het regionale culturele klimaat versterken en de kunsten beter verankeren."

'Meer middelen voor volkscultuur'
'Meer middelen voor volkscultuur' (Foto: ANP)