Museumbezoek gestegen in 2016

De Nederlandse musea deden in 2016 goede zaken. Ze ontvingen 34.4 miljoen bezoekers, 9% meer dan in 2015. Er zijn 694 musea in Nederland, waarvan de meeste in Noord-Holland (126) en Zuid-Holland (117) staan. Drenthe telt slechts 25 museums en ook Zeeland komt niet verder dan 27. Dit blijkt uit een publicatie van het CBS. 

Ondanks de stijging van het aantal bezoekers ging het financieel minder goed. Tezamen hadden de musea een negatief bedrijfsresultaat van 15 miljoen euro, ten opzichte van 2015 toen er nog een positief saldo van 6 miljoen in de boeken geschreven werd.

Opvallend is dat de musea die tot 25.000 keer bezocht werden, wel een positief resultaat weg konden schrijven, net als de musea die tussen de 50.000 en 100.000 keer bezocht werden. Het negatieve bedrijfsresultaat komt volgens het CBS doordat rijkssubsidies voor huisvesting, die vanaf 2013 teveel betaald zijn, worden terugbetaald.

Hierdoor lijken de inkomsten uit subsidies sneller terug te lopen dan in werkelijkheid het geval is. Doordat de musea de laatste jaren meer eigen inkomsten genereren zijn ze minder afhankelijk van de subsidies. In 2011 was 57% van de totale bedrijfsinkomsten afkomstig uit overheidssubsidies, in 2016 is dat percentage gedaald naar 49%.

Museambezoek gestegen in 2016 (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Museumbezoek gestegen in 2016 (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)