Verwijsindex kan kindermishandeling signaleren

Kindermishandeling is een heikel onderwerp in de samenleving. Men praat er niet of nauwelijks over. Ook in de kinderopvang, bij uitstek een plaats waar dit vroegtijdig gesignaleerd kan worden, weet men zich geen houding te geven als het gaat om kindermishandeling. 

De Verwijsindex Risicojeugd (ook wel VIR) biedt een helpende hand. Het landelijke platform stelt zorgverleners in staat om snel in te zien of een jongere al eerder hulp heeft gehad en zo ja, om samen met de eerdere zorgverlener te overleggen over welke hulp er gewenst is met betrekking tot de bewuste jongere. 

Op deze manier kan het ook het beleid en de aanpak van (vroeg)signalering en opsporing van kindermishandeling en huiselijk geweld worden versterkt. Het digitale systeem is een platform waar hulp- en zorgverleners terecht kunnen om hun zorgen te delen. Jesse Thevenet, beleidsregisseur gemeente Amersfoort, zegt: "Bij een niet-pluis gevoel in deze fase zet je een signaal in de VIR". Hij vervolgt: "Daarmee toets je of andere professionals al eerder iets door hebben gegeven over het kind waar je zorgen om hebt."

Als er een match ontstaat (het vaker voorkomen van een kind in de VIR)  treedt het regiomodel in werking waarin bepaald wie de regie moet gaan voeren. Het is wel de bedoeling om samen te werken en niet om de jongere door te verwijzen naar andere instanties. 

Signalering en ontzorgen
Thevenet: “Medewerkers in de kinderopvang hebben een signaleringsfunctie, de VIR is er dus om ze te ontzorgen. Maar voorop staat wel dat je durft te delen wat je gezien hebt. Stel het kind centraal en begin gewoon met het bespreekbaar maken. De veelgebruikte zin ‘Niets doen is geen optie’ gaat wat dat betreft nog steeds op.”