Sittardse soap: nu met referendum

De soap rondom de tuinen van Sittard gaat steeds verder. In de haast om met het project 'sloop de tuinen voor een historische graskuil' te beginnen werden, ondanks gemaakte afspraken, de hekken opengezet en ruim voor de oorspronkelijke startdatum van 1 november (vandaag dus voor de oplettende lezer) de hagen rondom de tuinen al drastisch gesnoeid in 'het kader van veiligheid.'

Afgelopen vrijdag zijn er ruim 1500 handtekeningen ingeleverd om een referendum te houden. Inmiddels is de omgevingsvergunning op 26 oktober verleend door de gemeente Sittard-Geleen. Echter, officieel zijn er nog zes weken te gaan voor ze kunnen beginnen met het verplaatsen het slopen van een hisotrisch stadsdeel: de tijd dat er bezwaarschriften ingediend kunnen worden. Deze bezwaarschriften kunnen per post opgestuurd worden, in persoon afgeleverd worden op het gemeentehuis of digitaal via de website van de gemeente Sittard-Geleen. 

Mocht je begaan zijn met de tuinders en / of de handelswijze van de gemeente afkeuren: via deze link kun je digitaal een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet minimaal het volgende bevatten: De naam en het adres van de indiener; de dagtekeing, een omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar. Voor het gemak vind je hieronder een screenshot van het besluit. 

Sittardse soap: nu met referendum  (Foto: Screenshot website officiële bekendmakingen )
Sittardse soap: nu met referendum (Foto: Screenshot website officiële bekendmakingen )