Rutte: raadgevend referendum halfbakken

Premier Mark Rutte is ervan overtuigd dat in Nederland geen steun bestaat voor het raadgevend referendum. Hij noemde dit instrument donderdag bij EenVandaag 'halfbakken'. "Het raadgevend referendum is vlees noch vis. Je mag je mening geven, maar of wij hem gaan uitvoeren..."

Het donderdag aangetreden nieuwe kabinet wil het raadgevend referendum afschaffen. Rutte denkt dat daarvoor draagvlak bestaat bij de bevolking. Als je een referendum zou houden over de vraag wat er met het raadgevend referendum moet gebeuren, zou 'een grote meerderheid' volgens de premier zeggen: afschaffen.

Rutte toonde wel begrip voor de voorstanders van een bindend referendum. Maar het kabinet gaat niet proberen dat ingevoerd te krijgen, omdat de coalitiepartijen daar verschillend over denken. D66 is voor, maar VVD en CDA zijn tegen, onderstreepte Rutte. Die partijen zijn voorstander van de vertegenwoordigende democratie zoals die in Nederland bestaat.

Rutte IV
Rutte zei ervan overtuigd te zijn dat het nieuwe kabinet, ondanks zijn geringe parlementaire meerderheid, de eindstreep kan halen. Volgens hem worden kabinetten vooral in tijden van crisis getest. Bij Rutte II was dat bijvoorbeeld het geval bij de asielcrisis. "Politiek is altijd riskant, maar het kan zeker."

De premier sluit niet uit dat er na Rutte III ook nog een Rutte IV volgt. Hij wees erop dat er ook vier kabinetten-Drees en -Balkenende zijn geweest. Een half jaar voor de verkiezingen beslist hij of hij opnieuw beschikbaar is.

Rutte: raadgevend referendum halfbakken
Rutte: raadgevend referendum halfbakken (Foto: ANP)