Aantal nareizigers flink afgenomen

In het derde kwartaal van 2017 kwamen 4,4 duizend asielzoekers en 2,3 duizend nareizigers naar Nederland. Daarmee ligt het aantal eerste asielverzoeken voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2016 weer hoger dan het aantal nareizigers. Dat meldt het CBS op basis van cijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). 

Syrië
Syrië, Eritrea en Irak zijn de landen waar dit kwartaal het merendeel van de asielzoekers en nareizigers vandaan kwamen. Het aantal nareizigers uit Syrië in het derde kwartaal van 2017 was 1,5 duizend lager dan in het tweede kwartaal. Ook het aantal nareizigers uit Eritrea daalde. Uit Irak kwamen ongeveer evenveel nareizigers als vorig kwartaal. Het aantal asielzoekers nam voor alledrie groepen licht toe.

Man
Ruim de helft van de asielzoekers in het derde kwartaal waren volwassen mannen, maar het aandeel mannen lag met 53 procent in het derde kwartaal lager dan in de drie kwartalen daarvoor. Het aandeel volwassen vrouwen was 19 procent, 28 procent was een kind.

De afgelopen kwartalen is het aandeel volwassen nareizigers toegenomen tot 54 procent in het derde kwartaal van 2017. Een jaar eerder waren de volwassenen met 40 procent nog in de minderheid.

Aantal nareizigers flink afgenomen (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Aantal nareizigers flink afgenomen (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)