Cao-lonen en consumentenprijzen stijgen 1,5%

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2017 gestegen met 1,5 procent. Deze toename kwam hiermee net boven de stijging van de consumentenprijzen uit. De hoogste cao-loonstijging deed zich voor in de landbouw, 2,2 procent. In het onderwijs waren de lonen daarentegen 0,2 procent lager dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers, die elke eerste donderdag na afloop van een maand beschikbaar komen.

Met 1,5 procent ligt de stijging van de cao-lonen, ondanks de groeiende economie, nog steeds onder die van 2016 (1,8 procent). In de eerste drie kwartalen van dit jaar is de toename nog niet boven de 1,5 procent gekomen. De cao-loonstijging ligt in het derde kwartaal nog wel net boven de stijging van de consumentenprijzen (1,4 procent).

Consumentenprijzen
De consumentenprijzen stegen in september op jaarbasis 1,5 procent. In augustus was de prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder 1,4 procent. De prijsontwikkelingen van consumentenproducten laten een rustig en licht stijgend beeld zien. De totale consumentenprijsindex ligt sinds december 2016 in het gebruikelijke gebied. Binnen de consumentenproducten laten vooral voedingsmiddelen, dranken en tabak het laatste jaar een steeds sterkere stijging zien. De stijging van de consumentenprijzen van diensten is daarentegen aan de lage kant. 

De stijging van de consumentenprijzen was in september op jaarbasis iets groter dan in augustus. Dit kwam vooral door de prijsontwikkeling van vliegtickets. Vliegtickets waren in september 6 procent duurder dan in dezelfde maand van 2016. In augustus waren vliegtickets op jaarbasis nog 3 procent goedkoper. De prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark had daarentegen een neerwaarts effect op de stijging van de consumentenprijzen. Voor een verblijf in een bungalowpark betaalde de consument in september 11 procent meer dan vorig jaar. In augustus was de prijsstijging op jaarbasis nog 17 procent.

Consumentenprijsindex
De consumentenprijsindex (CPI) is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie. De CPI is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs. 

Ontwikkeling cao-lonen en consumentenprijzen (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Ontwikkeling cao-lonen en consumentenprijzen (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)