Ouder echtpaar verwaarloost veestapel

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben bij een ouder echtpaar in de provincie Gelderland ernstig verwaarloosde runderen en schapen aangetroffen. Het echtpaar was vanwege ernstige lichamelijke problemen niet meer in staat de dieren goed te verzorgen en had verzuimd hiervoor de nodige hulp in te roepen.

Inspecteurs bezochten het bedrijf met een beperkt aantal runderen en schapen naar aanleiding van een melding dat het dierenwelzijn op het bedrijf niet in orde was. In de stal lagen 2 dode stieren die onlangs gestorven waren en in een achterliggend weiland lagen enkele kadavers van schapen. Ook was het duidelijk dat dieren de nodige zorg werd onthouden en dat de huisvesting van de dieren niet in orde was.

In een hok in de stal stond 1 stier tussen hopen mest. Dit dier kreeg – net als de andere stieren in de stal voer van onvoldoende kwaliteit te eten. In het weiland stond een kreupel rund en tussen de schapen in een ander weiland liep één kreupel schaap. Een ander schaap was erg vermagerd vanwege ernstige diarree.

De NVWA en RVO.nl treden bestuursrechtelijk op om te zorgen dat het welzijn van de dieren zo snel mogelijk wordt hersteld. Als bij een hercontrole blijkt dat dit niet of onvoldoende is hersteld, worden werkzaamheden op kosten van de veehouder(s) uitgevoerd of kunnen de dieren voor de nodige diergeneeskundige verzorging in bewaring worden genomen. Daarnaast maken de inspecteurs van de NVWA proces-verbaal op; zij sturen dit naar de officier van justitie. Deze neemt een besluit over de strafrechtelijke vervolging. Uiteindelijk beslist de rechter of sprake is van een strafbaar feit. Een houdverbod voor dieren kan ook alleen door de strafrechter worden opgelegd.

Ouder echtpaar verwaarloost veestapel  (Foto: NVWA)
Ouder echtpaar verwaarloost veestapel (Foto: NVWA)